“...selvom der findes checklister kan man jo godt tænke selv”

Per Blæsbjerg, Ejendomsinspektør

Det kan vi gøre for dig

Ejendomsadministration

Du overlader ansvaret for din ejendom til os. Det tager vi både personligt og alvorligt. Det betyder, at vi systematisk og sikkert varetager driften og administrationen af ejendommen. Vi sørger for optimal driftsøkonomi, maksimal leje, en vedvarende høj boligkvalitet, samt bogholderi og økonomistyring.

Udlejning

Det er essentielt for både dig og os. Derfor står vi for alt omkring udlejning og har 100 % udlejet, allerede før boligerne står klar. Ydermere har vi de sidste to år haft 0% i tomgang. Grundlæggende handler det om at gøre lejerne tilfredse og vide hvor man finder nye kvalitetsbevidste lejere. Og det gør vi.

Teknisk administration

Din ejendom skal holdes ved lige, så den holder sin værdi. Heldigvis har vi mere end 20 års erfaring i netop det. Derfor sikrer vores tekniske administration en vedvarende høj kvalitet i boliger og bygninger. Vi styrer og varetager den tekniske drift på basis af 10-års vedligeholdelsesprogrammer og stordriftsaftaler med tredjeparter.

Ejendomsservice

Når lejerne er tilfredse, bliver de boende og det er optimalt for både os og vores kunder. Derfor besvarer vi alle henvendelser fra lejerne døgnet rundt med vores 24/7 vagttelefon og afhjælper eventuelle problemer hurtigt. Samtidig organiserer, overvåger og koordinerer vi viceværtfunktion og ejendomsservice, så vi til enhver tid har overblik over ejendommen. Vi prioriter ydermere at være i kontinuerlig dialog med ejere, lejere og øvrige samarbejdspartnere.

Opstart af administration
Overtagelse af ejendomsadministration inkl. projektledelse
Oprettelse af ejendomsselskab, ejendom, lejemål og lejere
Oprettelse af PowerBI og rapporteringspakke
Oprettelse af datarum med al relevant dokumentation
Oprettelse af NEMid, E-boks og CVR, kontoadgange, workflow, fuldmagtsaftaler, etc.
Oprettelse af intern boligportal, lejerkartotek, Direct Marketing, etc.
Oprettelse af 10 årige drift og vedligeholdelsesplaner og årshjul iht. intern standard
Oprettelse af vedligeholdelsesmateriale til lejere
Oprettelse af finans- og likviditetsbudget

Ordinær administration
Al lejerservice, -korrespondance, -tvister
Kontakt med revisor, advokat, finansielle institutioner, myndigheder, etc.
Kontakt med forsikringsselskaber, garant, naboer, etc.
Kontakt med beboerrepræsentationer, grundejerforeninger o.lign.
Kvartalsvis rapportering på omkostninger, udlejning og diverse aktiviteter
Halvårlige kundemøder om økonomi, værdi, leje, teknisk drift, sædvanlige administrationsspørgsmål mv.
Opkrævning af husleje og pengepligtige ydelser via NETS
Rykkerprocedurer efter gældende regler
Håndtering af påkrav og ophævelser ved manglende betaling
Varsling og regulering iht lejekontrakter såsom regulering iht nettoprisindeks
Varsling og regulering husleje pga af stigning i skatter og afgifter
Ekspedition af årlige forbrugsregnskab og tilpasning af acontobeløb til lejer
Bogføring samt kontrol og betaling af faste udgifter inkl afstemning bank
Opfølgning af finansbudget og likviditetsbudget
Fremsendelse af afstemt bogholderi i elektronisk form til revisor ifm regnskabsaflæggelse

Ekstraordinær administration
Administration af ejerforening og/eller grundejerforening
Personaleledelse og lønadministration af ansatte på ejendommen

Særligt vedrørende administration af erhvervsejendomme og -lejemål
Administration af erhvervslejemål
Udlejning af erhvervslejemål
Teknisk administration af erhvervslejemål
Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt
Udarbejdelse af tillæg til erhvervslejekontrakt
Udarbejdelse af driftsregnskab for erhvervslejer
Udarbejdelse og indberetning af momsregnskab

Udlejning
Rådgivning om lejevilkår, lejens størrelse, indskud, etc.
Annoncering i lejerkartotek og gennemførelse af direct marketing
Annoncering på boligportal, marketplaces og sociale medier
Fremvisning af lejemål og koordinering med lejere
Screening af lejere, herunder kontrol i RKI
Administration af opsigelser og fraflytning
Gennemførelse af fraflytningssyn (evt ved fogedforretning)
Tilsyn af tomgangslejemål, ordinær pleje
Koordinering af istandsættelse
Udarbejdelse af lejekontrakt iht aftalt lejeaftalekoncept
Administration og gennemførelse af indflytning
Håndtering af 14- dages indsigelser
Lejemål såsom parkeringspladser, depotrum, etc
Førstegangsudlejning eller større udlejning for de tilfælde der ses større tomgang

Teknisk administration
Løbende bygningsgennemgang og -kontrol
Løbende ajourføring af vedligeholdelsesplaner og årshjul
Indgå, styre og koordinere service- og vedligeholdelsesaktiviteter
Indgå, styre og koordinere vintertjeneste
Tilkald af håndværkere ved akutte reparationsarbejder
Koordinering af almindelige forsikringsskader
Byggeteknisk rådgivning og arkitektbistand
Byggesagsadministration af nyopførte byggerier (1-års eftersyn, 5-års eftersyn, særeftersyn, styring af garanti og reklamationsret ,etc.)

Ejendomsservice
Viceværtfunktion inkl. udførelse af mindre håndværksopgaver ekskl. materialer
Døgnvagttelefon 24/7 ved opsættende forhold
Udkald uden for normal arbejdstid
Sikkerhedsinspektioner af brand, legepladser, etc.

Fleksibelt samarbejde

Vi tilbyder to forskellige måder at samarbejde på. Det betyder, at du kan vælge den, der passer dig bedst. Priserne er faste, så uanset hvilken pakke du vælger, slipper du for ubehagelige overraskelser.

Futurum Fast
Prisen er fast og du ved, hvad du betaler for hver ejendom, uanset hvor meget aktivitet der er. Det giver ro og tryghed i forhold til dine administrationsomkostninger.

Futurum Flex
Først vælger du de ydelser, der er relevante for din ejendom. På baggrund af dine valg, beregner vi en fast pris. På den måde ved du, hvad du betaler for hver enkelt aktivitet på din ejendom, og har ydermere sikkerhed for, at du ikke betaler for mere end du bruger eller har behov for.

Mød Tina Mortensen og hør mere om Nemt skifte

Tina Mortensen, Ejendomsadministrationschef

Kontakt os

Du ringer. Vi uddyber.
Vi er glade for vores hjemmeside, men er godt klar over den ikke giver det fulde billede. Du har måske brug for at høre mere om os eller møde os ansigt til ansigt. Begge dele er vi fortalere for. Så vi lover at tage telefonen, så snart du ringer.

Tlf: 64 40 37 00