Ansøgning om tilladelse til at holde kat

Det fremgår af lejekontraktens §10 og husordnen, om det er tilladt at holde husdyr i den bebyggelse, du bor i. Er det ikke tilladt at holde hysdyr, kan der i visse tilfælde gives en særlig tilladelse til at holde husdyr – oftest kun ét husdyr pr. hustand – enten en hund eller en kat.

Du kan herunder indsende ansøgning om tilladelse til at holde en kat.

Hvis der gives særlig tilladelse til at holde kat sker det under følgende betingelser:

 1. Katten ikke må være til gene for bebyggelsens øvrige lejere.
 2. Katten skal holdes inde. Katten må ikke opholde sig på en evt. altan eller i en have, der hører til lejemålet.
 3. Katten skal neutraliseres, når den er voksen.
 4. En godkendt tilladelse gælder kun for katten i ansøgningen.

  Information om lejemålet

  Navn på lejeaftalen:

  Ved 2 lejere på lejeaftalen, udfyldes andet navn:

  Lejemålets adresse:

  Lejemålsnummer (findes på din seneste opkrævning):

  E-mail adresse:

  Information om katten

  Kattens race:

  Kattens køn:

  Kattens farve:

  Kattens navn:

  Kattens fødselsdato:

  Kattens chipnummer: