Ansøgning om tilladelse til at holde hund

Det fremgår af lejekontraktens §10/§11 og husordenen, om det er tilladt at holde husdyr i den bebyggelse, du bor i. Er det ikke tilladt at holde husdyr, kan der i visse tilfælde gives en særlig tilladelse til at holde husdyr – oftest kun ét husdyr pr. hustand – enten en hund eller en indekat.

Du kan herunder indsende ansøgning om tilladelse til at holde en hund.

Hvis der gives særlig tilladelse til at holde hund sker det under følgende betingelser:

 1. Hunden ikke må være til gene for bebyggelsens øvrige lejere.
 2. Hunden ikke må gø, tude eller hyle hyppigt eller langvarende.
 3. Hunden ikke må udvise aggressiv adfærd.
 4. Hunden skal være i snor, når den befinder sig på bebyggelsen friarealer.
 5. Hunden ikke må overlades til personer, der ikke har fuld kontrol over den, på bebyggelsen friarealer.
 6. Lejeren er ansvarlig for, at hunden ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder.
 7. Hunden skal være forsynet med navneskilt med ejers navn, adresse og telefonnummer.
 8. En godkendt tilladelse gælder kun for hunden i ansøgningen.

Der gives aldrig tilladelse til at holde hunde af forbudte racer.

  Information om lejemålet

  Navn på lejeaftalen:

  Ved 2 lejere på lejeaftalen, udfyldes andet navn:

  Lejemålets adresse:

  Lejemålsnummer (findes på din seneste opkrævning):

  E-mail adresse:

  Information om hunden

  Hundens race:

  Hundens køn:

  Hundens farve:

  Hundens navn:

  Hundens fødselsdato:

  Hundens chipnummer:

  Hundens forsikring (policenummer og selskab):